Uw zorgindicatie

Uw zorgindicatie

Iedereen heeft andere zorg nodig. Daarom biedt Charim verzorging op maat. Zo ontvangt u de zorg die u nodig heeft.

De bewoners van D'n Aok ontvangen zorg via de wet langdurige zorg. Deze zorg is voor mensen die dagelijks intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Onze klantenservice licht u graag de mogelijkheden toe. Neem contact op!

De zorg in D'n Aok is kleinschalig, persoonlijk en sluit aan bij de belevingswereld van de cliënten. De zorgvraag varieert van dementiezorg (ZZP 5) tot intensieve zorg en begeleiding (ZZP7). In D’n Aok verlenen gediplomeerde, deskundige verzorgenden en verpleegkundigen deze zorg. Zij worden bijgestaan door een team van behandelaars zoals de arts, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog en/of maatschappelijk werker. Er is 24-uur per dag begeleiding, zorg en behandeling in huis.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Of stuur een bericht