Pastorale zorg

Pastorale zorg in D´n Aok

In D’n Aok wordt de christelijke visie van De Meent uitgedragen. De geestelijk verzorgers van locatie De Meent staan ook op D´n Aok altijd klaar voor een pastoraal gesprek.

Kerkdiensten
Iedere zondag om 14.30 uur is er een kerkdienst in De Binnentuin van locatie De Meent. De bewoners van D’n Aok zijn hier van harte welkom. In deze dienst gaat bij toerbeurt één van de geestelijk verzorgers of een predikant van de deelnemende kerken voor. Vier keer per jaar wordt een avondmaalsviering gehouden. Ook belijdenis- en doopbediening is mogelijk. Na afloop is het mogelijk om elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee. Er zijn vrijwilligers die u kunnen ophalen en weer terugbrengen. Wilt u een kerkdienst volgen via een kerktelefoonaansluiting, dan kunt u dit regelen bij uw eigen kerkelijke gemeente. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.

Partnergespreksgroep
Wanneer uw partner in D’n Aok wordt opgenomen, betekent dat een hele verandering. Voor uw partner en ook voor u zelf. U moet uw leven opnieuw vorm geven. U moet de zorg voor uw partner, soms na jaren, uit handen geven en toevertrouwen aan het verzorgend en verplegend personeel. Daarom bieden wij de partners van onze bewoners graag de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Gewoon, om in vertrouwelijkheid te kunnen praten met mensen die uit eigen ervaring begrijpen wat u doormaakt. En om elkaar bij te staan. Er is regelmatig een bijeenkomst van partners van bewoners. Een geestelijk verzorger leidt deze bijeenkomst.