Onze zorg

Persoonlijke en kleinschalige dementiezorg

De zorg is kleinschalig, persoonlijk en sluit aan bij de belevingswereld van de cliënten. De zorgvraag varieert van dementiezorg (ZZP 5) tot intensieve zorg en begeleiding (ZZP7). In D’n Aok verlenen gediplomeerde, deskundige verzorgenden en verpleegkundigen deze zorg. Zij worden bijgestaan door een team van behandelaars zoals de arts, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog en/of maatschappelijk werker. Er is 24-uur per dag begeleiding, zorg en behandeling in huis.

Uw aanspreekpunt voor de zorg
Als vast aanspreekpunt krijgt u een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) toegewezen. De EVV is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle zorg- en dienstverlening die u ontvangt en behartigt daarin ook uw belangen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben die u niet met uw EVV kunt bespreken dan kunt u terecht bij de teamleider van uw afdeling.