Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van De Meent en D’n Aok. De cliëntenraad is er voor u en kijkt naar onderwerpen als:

  • maaltijdvoorziening
  • veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • kwaliteit van de zorg en dienstverlening
  • recreatiemogelijkheden en ontspanning
  • huisregels
  • geestelijke verzorging
  • lokale nieuw- en verbouwplannen

Voor de eerste zes onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. De raad vergadert gemiddeld één keer per maand met de wijk/locatiemanager. Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.